Statut szkoły - Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Szkola
Idź do spisu treści

Menu główne

Statut szkoły

DOKUMENTACJA

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENICY                                                                                         
(tekst ujednolicony)
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 28 listopada 2017 roku

SPIS TREŚCI (wszystkie pliki wyświetlają się w nowym oknie w formacie PDF)
I.      Postanowienia wstępne
II.     Cele i zadania szkoły  
III.   Organy szkoły i ich kompetencje

IV.     Organizacja szkoły
V.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
VI.     Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami
VII.    Uczniowie szkoły
VIII.  Ocenianie wewnątrzszkolne
IX.     Postanowienia końcowe

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików cookie na Swoim urządzeniu. W każdym momencie można usunąć pliki z komputera.

Statystyki zbiorcze na stronę

Osoba wprowadzająca: ...

Ostatnia aktualizacja 2018-09-11

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego